Forklaring av grafiske ord og uttrykk

A-Format

Et standardisert papirformat. I A-format tar man utgangspunkt i formatet A0. A0 har størrelsen 841 x 1189 mm. Dette tilsvarer et areal på 1 m2.

Man finner de andre formatene som A1, A2, A3, A4, A5 og A6 Ved å halvere lengden på A0 formatet. Man finner A2 ved og halvere lengden på A1. Slik kan man altså fortsette nedover A formatet. Alle formatstørrelsene i A-serien har samme forhold mellom høyde og bredde.

Adobe PDF (Portable Document Format)

Dette er standarden for pålitelig distribusjon og deling av elektroniske dokumenter, og blir brukt verden over. Adobe PDF er det mest brukte filformatet i grafisk produksjon, og er plattform-uavhengig. Det betyr at dokumentet vil vises likt uavhengig av operativsystem og programvare. Det er dette filformatet vi ønsker å motta når du skal sende filer til trykk. Når du genererer fila kan du velge innstillingen "PDF/X-3:2002" eller "Press optimized", da får du en fil som er optimalisert for trykk. Husk også å sette "bleed" til minimum 3 mm.

Aksidenstrykksaker

Aksidenstrykksaker er små trykksaker til firma eller privat bruk. F. eks. brevark, visittkort, konvolutter etc.

Avsmitting

Fargeoverføring mellom trykkarkene i et opplag. Kan skyldes at trykkfargene ikke har fått tørke lenge nok slik at de smitter av på det arket som legges ovenpå. Forekommer gjerne ved store mørke fargeflater, disse krever derfor lengre tørketid.

Bestrøket papir

Papir som er belagt med ett eller flere lag med bestrykning for å gi papiret bestemte egenskaper. Har som regel en glatt overflate.

Bleed

Den engelske betegnelsen på utfallende trykk.

Brutto format

Størrelsen på trykksaken inkludert utfall (3 mm).

CMYK

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)

De fire trykkfargene som samlet utgjør hele fargespekteret i 4-fargetrykk. De legges på arket etter tur som illustrasjonen viser. 

Digitaltrykk

Digitaltrykk er en moderne produksjonsmetode for trykksaker som ikke krever verken trykkplater eller kjemikalier. Digitaltrykk er raskt og enkelt og svært kostnadseffektivt ved små opplag.

Dummy

Prøveeksemplar av en trykksak, som skal gi inntrykk av det ferdige produktets størrelse og volum, samt hovedtrekk av utforming og innhold.

Falsing

Fals betyr bretting, altså hvordan arkene brettes for å få den ferdige trykksaken.

ferdiggjringFerdiggjøring

De forskjellige prosesser som skal til for å gjøre en trykksak helt ferdig, f.eks. falsing, stifting, skjæring osv.

Ferniss

Transparent blank trykkfarge. Brukes som beskyttelse på tunge fargeflater hvor faren for avsmitting er stor. 

Fiberretning

Papir produseres i en papirmaskin, og den retningen papiret blir ført gjennom maskinen er den samme som fiberretningen. Det er avgjørende at fiberretningen følger ryggen på trykkssaken. Hvis ikke vil en brosjyre ”sprike" og føre seg dårlig når man blar i den. Ved feil fiberretning på trykksaker som limfreses, er faren stor for at arkene faller fra hverandre.

For- og baksats

For og baksats er arket som holder permen fast i selve bokblokka, arket limes fast i både permen og boka. For- og baksatsen kan ha trykk, være hvitt eller farget.

Gramvekt

Papirets eller kartongens vekt pr. kvadratmeter.

ICC profil

En icc-profil inneholder informasjon som fargeomfang, punktstigning, total fargemengde og svartgenerering som UCR, GCR og UCA. Total fargemengde (Total Area Coverage/TAC) og svartgenereringen tilpasses papirets egenskaper. Last ned ICC-profiler for Forretningstrykk her.

Lakk

Matt eller blank lakk kan legges på en trykksak for å forsegle fargene og beskytte mot fingermerker og fargesmitte.

Limfresing

Innbindingsmetode hvor ryggen limes.

limfres
Netto format

Det ferdige formatet på trykksaken.

Offsettrykk

Konvensjonell metode for produksjon av trykksaker. Pigmentfarger settes sammen til et trykkbilde og overføres til papiret via kjemisk behandlede trykkplater og gummiduker. Metoden benytter fett og vann for å lage trykkbilder.

Opplag

Antallet trykksaken skal mangfoldiggjøres i.

Oppslag

To motstående sider i en trykksak.

Paginering

Sidenummereringen i trykksaken. 

Papir helbind

Trykt omslag som limes til bokpapp som omslag til bok.

Papirformat

Formatet/størrelsen på trykkarket.

Perforering

Hjelpemiddel som gjør det mulig å rive av deler av et arket på en enkel måte. Består av små huller eller kutt som punktvis frigir den aktuelle del av arket.

Plott

Printing i storformat, brukes til f. eks. plakater i små opplag.

PMS

Referansesystem lansert av Pantone Matching System™ i 1963. Systemet bruker tallkoder for å identifisere farger som inneholder en unik blanding av primærfarger. Pantone-farger kan enten trykkes som spesialfarger eller konverteres til CMYK med egendefinerte fargeprofiler for å gjengi fargen så presist som mulig.

Preg

Når man preger en trykksak lager man et verktøy som består av en gitt form, som f.eks. et emblem eller logo, som deretter trykkes med stor kraft mot papiret. Verktøyet, som kalles en klisjé, består av en positiv og en negativ del (han/hun) som gjør at formen på klisjéen klemmes inn i papiret. 

Rilling

Der papirtykkelsen og/eller fiberretning gjør at papiret eller fargepigmentene sprekker under falsing, må det benyttes en rilling. Dette er en måte å brekke fiberene i papirmassen slik at falsing kan gjennomføres uten kvalitetstap.

RGB (Rød, Grønn, Blå)

Fargesystem for elektronisk publisering. Bilder i RGB må konverteres til CMYK før de kan trykkes med 4-fargetrykk.

Ryggstifting

Metalltrådstifting gjennom ryggen (midten) på et hefte med 2-4 stifter.

spiralSpiralisering /spiralinnbinding

Hefting ved hjelp av stål- eller plastspiraler som tres gjennom perforerte hull i perm og materie.

Stansing

Når trykksaken ikke skal renskjæres i en kvadratisk eller rektangulær form må den stanses. Et unikt verktøy bestående av knivbånd på en finérplate, lages i ønsket utførelse og presses ned i arket for å skjære ut formen. I et stanseverktøy kan det også ligge andre funksjoner som rilling og hulling. 

Ubestrøket papir

Papir som fremstår som mer ubehandlet og rått. Har som regel en ru overflate og virker grovere.

Utfallende trykk (bleed) 

Det må legges til 3-5 mm ekstra utover netto format på alle elementer som skal gå helt ut i kanten av trykksaken. Dette fordi når trykksaken beskjæres kan det bli små avvik og hvite felt kan oppstå langs kanten.

Utskytning

Plassering av sider på trykkarket slik at de kommer i rett rekkefølge. UV lakk
Transparent lakk som påføres trykksaker. Finnes både i matt og blank utførelse.

Vektorgrafikk

Illustrasjoner som er bygget opp av punkter som bindes sammen av kurver. Disse kan være både åpne, og slutte. Man kan definere tykkelse og farge på kurvene, og lage fyllinger i slutte felter. Det går også å lage forløpning. Fordelen med vektorgrafikk er at filstørrelsen blir veldig liten, og at illustrasjonene er oppløsningsuavhengige. Brukes mye til logoer.

Varebind (smussomslag)

Løst omslag som ligger utenpå boken. Boken har da gjerne helbind av skinn eller skinnimitasjon.