Miljø

Miljøhensyn 

Vi tar hensyn til miljøet

En trykksak har gjennom alle faser av produksjonen en rekke miljøkonsekvenser. Vi er nøye på valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer for å redusere avfall og utslipp.  

Papirkrav

Hvilket papir som benyttes, er tradisjonelt blitt vurdert som det aller viktigste i vurderingen av om en trykksak er "miljøvennlig". En miljøvurdering av papir tar hensyn til om råvarene kommer fra bærekraftig skogbruk. Samtidig blir energiforbuk ved masse- og papirproduksjon vurdert samt bruk av helse- og miljøskadelige kjemikalier.

Det aller meste av papir vi bruker i dag er miljømerket på ett eller annet vis, bla. med Svanemerket, og etterspørselen etter miljømerket papir har økt, og ikke minst er etterspørselen etter gjenbrukspapir større. Stort sett er det kartongtyper og papir med spesielle glansede overflater som ikke er godkjent, p.g.a. produksjonsprosessen på slike papirtyper. Det utvikles og godkjennes stadig nye kvaliteter, noe som vi følger nøye med på.  

Krav til trykkeprosessen

Vi har hele tiden nøye tilsyn til valg av papir, mengde papiravfall, redusert energiforbruk og kjøp av miljømerkede produkter og tjenester og obligatoriske krav til trykkfarger, folier, lakk, lim, toner, blekk, løsningsmidler, fuktevannstilsetninger og algemidler. Vi velger Svanmerkede eller andre miljømerkede produkter i produksjonen, så langt det er mulig.